OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"Szlakiem Małych Miasteczek"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami krajoznawczymi w małych miasteczkach, położonych na terenie kraju.
   
 2. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

     Stopień  brązowy  Stopień  srebrny  Stopień  złoty

   

 3. Minimalna ilość zwiedzonych, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  na stopień brązowy – 15
  na stopień srebrny – 30
  na stopień złoty – 45
   
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
   
 12. Autorzy, odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 3/2009 z dnia 19.02.2009 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.


Załącznik do Odznaki "Szlakiem Małych Miasteczek"